Skip to the content

Heta Arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Gör din Heta arbeten kurs hos MK Truck och utbildningar. Vi erbjuder Heta arbeten kurs i våra lokaler för företagare och privatpersoner. Vi finns i följande städer:

 • Heta arbeten Helsingborg, Kursstart: 17 november, 5 december 
 • Heta arbeten Malmö
 • Heta arbeten Borås
 • Heta arbeten Göteborg
 • Heta arbeten Jönköping
 • Heta arbeten Örebro
 • Heta arbeten Växjö

Som företagare kan du få din utbildning utförd hos dig i dina lokaler, Vi är verksamma i hela Sverige. Lös mer om våra skräddasydda företagsutbildningar.

 

 • Definitioner för heta arbeten
 • Hur arbetet skall vara organiserat
 • Förebedelser
 • Lagar, försäkringsvilkor, ansvar
 • Brandkunskap, åtgärder vid brand, samt förebyggande åtgärden
 • Brandfarligvara och förbudsområden / EX-miljö
 • Tätskiktsarbete och högriskkonstruktioner
 • Praktiska släckövningar

Du måste ha certifikat för att försäkringen skall gälla

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta arbeten är utbildade och har ett certifikat.

Ladda ner regler och blanketter

MK Tuck & Utbildningar är arrangör och instruktör av Heta Arbeten